(1)
Sarnowska-Giefing, I. Maria Czaplicka-Jedlikowska, Edukacyjne Aspekty Nazw własnych W Literaturze Dla Dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, Ss. 288. 10.14746/ 2009, 15, 263-267.