(1)
Szymborska, M. Jolanta Sławek, Czytelnik Uwolniony? Perswazja W Informacji Prasowej, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, Ss. 160. 10.14746/ 2009, 15, 283-287.