(1)
Walczak, B. Ewa Woźniak, Ofiary I Krzywdziciele. Studium Postaci W Przedtrydenckim piśmiennictwie Pasyjnym. Analiza językoznawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, Ss. 328. 10.14746/ 2009, 15, 289-292.