(1)
Krygier-Łączkowska, A. Książki Wydane Przez pracowników I doktorantów zakładów językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UAM W Poznaniu W Roku 2007. 10.14746/ 2009, 15, 297-303.