(1)
Krygier-Łączkowska, A. Wykaz Prac Magisterskich Napisanych Na Seminariach językoznawczych W Instytucie Filologii Polskiej UAM W Poznaniu W Roku Akademickim 2007/2008. 10.14746/ 2009, 15, 305-309.