(1)
Piotrowicz, A.; Witaszek-Samborska, M. Nazwy osób (ze względu Na Cechy Psychiczne) W Polszczyźnie Miejskiej Poznania. 10.14746/ 2010, 16, 213-226.