(1)
Rybka, M.; Sławek, J. „Szczęście to Przemijanie/ Nam Też zniknąć trzeba” – Kilka Uwag O Przemijaniu W Poezji Ks. Jana Twardowskiego. 10.14746/ 2010, 16, 241-257.