(1)
Grzelka, M. O ksztaƂcie Debaty Publicznej (casus Intelektualisty). 10.14746/ 2010, 17, 41-52.