(1)
Kołodziejczyk, M. Znajomość Frazeologii Regionalnej wśród poznaniaków. 10.14746/ 2010, 17, 53-68.