(1)
Nowowiejski, B. W Sprawie wpływów języka Niemieckiego Na Polszczyznę. 10.14746/ 2010, 17, 113-129.