(1)
Skibski, K. Problem Semantycznych Innowacji Frazeologicznych W Tekstach Literackich. 10.14746/ 2010, 17, 139-150.