(1)
Jachimowska, K. Kompetencja językowa I Komunikacyjna Dzieci Z Zaburzeniami słuchu W kontekście Wzorca Gatunkowego SMS-a. 10.14746/ 2019, 26, 61-74.