(1)
SÅ‚awek, J. Rozwijanie Komunikacji Funkcjonalnej W Terapii Dzieci Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu. 10.14746/ 2019, 26, 253-268.