(1)
Słoboda, A. Akomodacja składniowa W obrębie Grup Imiennych Z Liczebnikiem głównym W średniowiecznej Polszczyźnie. 10.14746/ 2011, 18, 91-104.