(1)
Kaptur, E. Semantyka I Funkcje Barwy Czerwonej W Solaris Stanisława Lema. 10.14746/ 2011, 18, 19-34.