(1)
Janusz, A. . Świat Dysku W przekładzie. 10.14746/ 2020, 27, 105-114.