(1)
Żuraszek-Ryś, I. Czy Łużyce Są Nam Bliskie? O nazwach z członami Łużyce, łużycki i Łużyczanin / Łużyczanka We współczesnej Polszczyźnie. 10.14746/ 2014, 21, 95-106.