(1)
Matuszewska, I. Funkcje partykuły „no” w dziecięcych Wypowiedziach mówionych. 10.14746/ 2014, 21, 151-167.