(1)
Piotrowicz, A. Rafał Sidorowicz, „Teleobecne »ja«. Językowa Autoprezentacja Nadawcy w blogu”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 222. 10.14746/ 2014, 21, 199-204.