(1)
Wiatrowski, P. Małgorzata Golanowska, Joanna Kwasiborska, Dorota Lipiec, Aleksandra Sienniak, Danuta Emiluta-Rozya, „Wybrane Zagadnienia Logopedyczne. Cz. III: ś, ź, ć, dź”, Wydawnictwo Komlogo, Gliwice 2011, ss. 86. 10.14746/ 2014, 21, 207-211.