(1)
Krygier-Łączkowska, A. Wykaz Prac Magisterskich Napisanych Na Seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku Akademickim 2012/2013. 10.14746/ 2014, 21, 215-218.