(1)
Osiewicz, M. Oznaczanie palatalnoƛci L W Drukach Polskich Z XVI Wieku. 10.14746/ 2020, 27, 113-128.