(1)
Szczaus, A. . Tytuły W Dawnej Prasie Popularnonaukowej (na przykładzie „Nowych Wiadomości Ekonomicznych I Uczonych” 1758–1761). 10.14746/ 2020, 27, 221-231.