(1)
Wyderka, B. O rozwoju Polskich dialektów. 10.14746/ 2014, 21, 103-113.