(1)
Błaszczyk, M. Związki Frazeologiczne z komponentem Somatycznym Jako Nazwy Uczuć w „Chłopach” Władysława Stanisława Reymonta. 10.14746/ 2014, 21, 117-135.