(1)
Choi, Y. K. Obraz Kobiet w przysłowiach Polskich i koreańskich. 10.14746/ 2014, 21, 137-154.