(1)
Sarnowska-Giefing, I. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Genologia Onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie Motywacyjno-Komunikatywnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, ss. 419. 10.14746/ 2014, 21, 213-217.