(1)
Bieniek, A.; Lorent, R. Legal Design Jako narzędzie umożliwiające osiągnięcie komunikatywności Tekstu Prawnego. 10.14746/ 2021, 28, 11-22.