(1)
Gaś, S. Zwroty grzecznościowe W Korespondencji Prywatnej Na Śląsku Cieszyńskim końca XIX I Pierwszej połowy XX Wieku. 10.14746/ 2021, 28, 207-218.