(1)
Bryła , W. . O świadomości Genologicznej Józefa Piłsudskiego (rekonesans). 10.14746/ 2021, 28, 11-22.