(1)
Jankowiak, L. A. Leksykografia Andrzeja Calagiusa. Uwagi wstępne. 10.14746/ 2021, 28, 43-73.