(1)
Kozaryn, D. . Arka Przymierza W Kronice, to Jest Historyi świata Marcina Bielskiego. 10.14746/ 2021, 28, 75-85.