(1)
Sokólska , U. . Językoznawcze Zainteresowania Józefa Ignacego Kraszewskiego. 10.14746/ 2021, 28, 125-142.