(1)
Koper , M. . Obsceniczne, Obraźliwe Czy „śmieszne”? O Odbiorze społecznym Kilku typów Nazw Miejscowych Pogranicza Polsko-wschodniosłowiańskiego. 10.14746/ 2021, 28, 259-270.