(1)
Makarski , W. Z Badań Nad Biłgorajem. Weryfikacja I dopełnienie. 10.14746/ 2021, 28, 285-297.