(1)
Jankowiak, L. A. Funkcja słownictwa Medycznego w twórczości Stefana Żeromskiego (uwagi wstępne). 10.14746/ 2015, 22, 37-53.