(1)
Krótki, Z. Polskie Leksemy o rdzeniu Piecz-/Piek- Pochodne Od Piec Się. 10.14746/ 2015, 22, 69-88.