(1)
Grzelka, M. O tkaniu z cytatów (Elżbieta Biardzka, Przytoczenia w prasie Codziennej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2014, ss. 203). 10.14746/ 2015, 22, 201-206.