(1)
Kijak, A. Adam Siwiec, Nazwy własne obiektów Handlowo- -usługowych w przestrzeni Miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 231. 10.14746/ 2015, 22, 207-212.