(1)
Kula, A. Agnieszka Kampka, Debata Publiczna. Zmiany społecznych Norm Komunikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, ss. 234. 10.14746/ 2015, 22, 213-218.