(1)
Falana-Jafra, A. Analizy Semantyczne Groźby Jako Aktu Mowy. Ujęcie przeglądowo-Krytyczne. 10.14746/ 2023, 30, 25-40.