(1)
Lisczyk, K. Gorszyciel, Deprawator, Demoralizator – O Nazwach osób nieprzestrzegających Norm. 10.14746/ 2023, 30, 71-89.