(1)
Saturno, J. Bliskość pomiędzy językami słowiańskimi a Integracja uchodźców Z Ukrainy W Polsce. 10.14746/ 2023, 30, 153-176.