(1)
Piotrowicz-Krenc, A. Maciej Rak, Jan Karłowicz W świetle materiałów Archiwalnych. Dialektologia, Etnolingwistyka I Lituanistyka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, Ss. 265. 10.14746/ 2023, 30, 201-209.