(1)
Gorzelana, J. Biblizmy We współczesnej Literaturze Popularnej Na przykładzie „Kolekcji Kryminałów” Joanny Chmielewskiej. 10.14746/ 2016, 23, 21-38.