(1)
Żuraszek-Ryś, I. Pudełko Srebrne Do Hoſtyi Bez przykrywadła. O sposobach określania przedmiotów w inwentarzach kościelnych. 10.14746/ 2016, 23, 131-143.