(1)
Jankowiak, L. A. Kilka Uwag o polskiej Terminologii Chemicznej 2. połowy XIX Wieku. 10.14746/ 2016, 23, 53-68.