(1)
Krótki, Z. Z dziejów Polskich przymiotników znaczących ‘chytry’. 10.14746/ 2016, 23, 83-98.