(1)
Osiewicz, M. Zróżnicowanie Tekstowe, Zakres i stopień Normalizacji wariantywności Fonetycznej w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowa). 10.14746/ 2016, 23, 135-158.