(1)
Osiewicz, M. Graficzne i fonetyczne Warianty Techniczne w polskiej Edycji Żywotów filozofów Mikuláša Konáča (F. Ungler, Kraków 1535). 10.14746/ 2017, 24, 117-128.